Skip to main content

Jabatan Farmasi  |  Hospital USM

mum

MAKLUMAT UBAT MASYARAKAT

Anda boleh mendapatkan panduan penggunaan ubat untuk pesakit melalui maklumat yang telah kami sediakan

PERKHIDMATAN TAMBAH NILAI (VAS)

pengenalan

Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi adalah perkhidmatan inovatif yang disediakan untuk  pesakit bagi kemudahan mereka mendapatkan ubat susulan. Ia melibatkan...

SKUAD PRIHATIN UBAT MASYARAKAT (SPUM)

PENGENALAN

Skuad ini bergerak dalam masyarakat melalui program-program kemasyarakatan di sekolah, agensi kerajaan dan tempat-tempat awam dengan menawarkan ...

  Multimedia

   •             ADUAN KUALITI UBAT-UBAT

    Sila imbas QR code di bawah atau tekan pautan ini:

               https://bit.ly/AduanUbatHUSM